Где можно найти глосарій термінов з основ наукових досліджень?

Где можно найти глосарій термінов з основ наукових досліджень?

 1. СЛОВНИК НАУКОВО ТЕРМНОЛОГ

  Автореферат наукове видання у вигляд брошури, що вмщу авторський варант реферативного викладу проведеного ним наукового дослдження.

  Аксома стинне положення, що прийматься без логчного доказу, в силу його безпосередньо переконаност.

  Аспект точка зору, з яко розглядаться обкт дослдження.

  Бакалавр освтньо-квалфкацйний рвень вищо освти, що присвоються особ, яка засвола програму вищо освти успшно пройшла пдсумкову атестацю.

  Верс гпотези, що по рзному пояснюють одн й т ж сам факти.

  Гпотеза обрунтоване припущення про можлив засоби розвязання визначено проблеми.

  Дедукця хд науково думки вд загального до конкретного.

  Дисертаця наукова праця, представлена у вигляд рукопису, монограф, науково доповд або пдручника, квалфкацйною роботою, яка вказу на високий науково-практичний рвень дослдника.

  дея визначальне положення в систем поглядв, теорй.

  ндукця хд науково думки вд конкретного знання до загальних положень.

  Категоря форма логчного мислення в якй розкриваються внутршн, суттв сторони та вдношення мж предметами, що дослджуються.

  Квалфкаця сертифкаця досягнень або компетенцй студента з зазначенням виду назви пдготовки, яка нада право доступу до подальшо освти та професйно дяльност.

  Концепця система поглядв, основна думка при визначенн мети й завдань дослдження, що вказу на шлях його опанування.

  ^ Кредитно-модульна система органзац навчального процесу модель органзац навчального процесу, яка грунтуться на поднанн модульних технологй навчання та залкових освтнх одиниць (залкових кредитв) .

  Магстр академчний ступнь (квалфкаця) , що отримують бакалаври в результат засвоння основно освтньо програми вищо школи, яка да право на зайняття основних посад на ринку прац та продовження навчання в аспрантур.

  Монографя наукове книжкове видання повного дослдження одн проблеми або теми, що належить одному чи декльком авторам.

  Метод пдхд, прийом, засб теоретичного дослдження або практичного втлення явища (процесу) .

  Метод дослдження спосб отримання нового знання.

  Методологя наукового пзнання учення про принципи, форми й способи науково-дослдницько дяльност.

  Наука сфера людсько дяльност, система знань обктивних законв природи, суспльства, мислення, що виражаться у точних категорях.

  Наукова тема завдання наукового характеру, що пдляга науковому дослдженню та основним показником науково-дослдно роботи.

  Наукова теоря система абстрагованих понять та тверджень, що явля собою деальне вдображення дйсност.

  Наукове дослдження методи отримання та переврки нових знань.

  Науковий факт явище, що становить базу для формування думки та основою наукового знання.

  Поняття думка, що узагальню та виокремлю предмети, явища за певними ознаками, вдобража суттв його якост.

  Постулати твердження, що приймаються як стинн, хоча врнсть х не доведена.

  Принципи вихдн положення будь-яко теор, учення, науки або свтогляду.

  Реферат стислий виклад у письмовй форм сут певного питання або науково проблеми, що включа огляд вдповдних нформацйних джерел.

  Софзм неврний, хибний доказ, що видаться за правильний, заснований на зовншнй схожост явищ, замн понять, свдомо неврному вибор вихдних положень.

  Судження висловлена думка, у якй вдображене ставлення до змсту, стинност або хибност.

  Умовивд процес мислення, що обдну послдовнсть двох та бльше суджень, у результат чого зявляться нове судження.

  Евристика наука, що вивча творче мислення.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *